Några av våra
återkommande kunder:


ABB

AF-Bygg

Derome Hus

ICA

Familjebostäder
Göteborgsbyggen AB
 Göteborgskommun

PEAB

Skanska

Tommy Byggare

Wäst-Bygg

Se i Referensobjekt för mer. 

 

Vindkraftsmätningar

En av mätningarna som är på frammarch är mätning av buller från vinkraftverk. Älskade eller hatade lämnar de få helt oberörd och en av de stora frågorna kring vindkraftverken är ljudnivån eller bullret från verken.
När ett vindkraftverk byggts och tagits i drift är det högst lämpligt att kontrollera att det som levererats är det man betalat för och att man inte stör omgivningen. Samtidigt så hjälper man till med ett viktigt underlag för framtida vindkraftutbyggnad eller icke utbyggnad.


Ett mindre Vestasverk med 10m teleskopisk mast med väderstation på toppen i förgrunden.

Mätningen utförs enligt en standardiserad mätmetod och resultatet beräknas efteråt med bl.a. hänsyn till vindvariationen. Förenklat sker mätningen i cirka en timme rakt i lä om verket på ett avstånd som motsvarar navetshöjd + halva rotordiametern. Väderförutsättningarna är viktiga. Bl.a. måste vindens hastighet vara lagom stor och temperaturgradienten får inte vara ogynnsam. Ofta är jakten på lämplig mätdag en spännande och rolig del av mätningen.Kort filmsnutt hur det ser ut nerifrån ett kraftverk under tiden man väntar. I slutet ser man ett svep över fälet med mätpunketen och två avstängda verk för att dessa ej skall störa mätningen. Observera att ljudet som man hör domineras helt av vindbruset i mikrofonen.

Vi mäter på förekommande verk från Vestas, Enercon, m.m. Kontakta oss med oss för offert. 

Mätnigen är ofta lämplig att utföra på en grupp av verk då man hinner mäta 3-4 vindkraftverk på en lämplig mätdag.                     
     
Ring: 0703-765 700
     
Maila: info@a2akustik.se  eller: aaakustik@gmail.com

• a2akustik © 2011 • Samtliga bilder på dessa sidor tillhör a2akustik •